Previous photo Next photo Thumbnail page
2013-2014: biography
  Index page
 
Previous page
  Next page

 

1945 (7) 1945 (8) 1945 (9) 1945 (10) 1945 (11) 1945 (12) 1946 (0) 1946 (1) 1946 (2) 1946 (3)